Wednesday, 14 September 2011

Live & studio brainstorm cartoons voor gemeente Amersfoort

Thema-cartoons voor brainstorm en presentatie van toekomstige aanleg en gebruik infrastructuur: Verkeers Vervoers Plan 2030 gemeente Amersfoort.

Hardnekkige gedragspatronen....

multi-functionele knooppunten

Opkomst voor interne presentatie....

Nieuwe vormen en formaten van de fiets

Elektrisch vervoer op maat

Mobiliteitsgedrag sturen


Nieuwe infrastructuur voor de elektrische fiets

Fietsgedrag volgen en fiscaal belonen

Hier had ik Flinstone-bus kunnen tekenen met kindervoetjes...tja


No comments: