Thursday, 4 February 2010

Commissie De Wit onderzoekt de krediet crisis.

"Bestuurders draaien door". Commentaar op de dingen van de dag. Vrij werk.
Zie ook Hugo's politieke prenten blog.
Dutch Parliamentcommittee De Wit is hearing the Government, finance -supervisors and bankers . Subject: creditcrsisis .
Who was  to blame?

No comments: