Thursday, 1 October 2009

Afghanistan: New Dutch Settlements and occupation extended?


Political comment on the waste of Dutch Foreign-, Defence- and Aid- budgets and lives.
Digital cartoon in Painter Classic by Hugo Freutel.

Politieke prent over de domme belastinggeld en levens verkwisting in opdracht van de Nederlandse regering en de wens van het CDA in het bijzonder.
Politiek prent digitaal getekend door Hugo Freutel.

No comments: